การเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเดินเครื่องดับเพลิงFIRE PUMP ENGINE

1. เดิน LINE PRESSURE CONTROL ขนาด 1/2" จากท่อ DISCHARGE ของPUMP (ในส่วน PRESSURE

SYSTEM) เข้าตู้ CONTROL FIRE PUMP และใส่ SWING CHECK VALVE ให้ลูกศรชี้ไปทางท่อ

DISCHARGE พร้อมเจาะรูที่ลิ้นของ CHECK VALVEขนาด 3/32" จำนวน2 ตัว ห่างกันไม่น้อยกว่า 5ฟุต

(ให้ดูที่ DIAGRAM)

2. เดินสายไฟจากตู้ CONTROL ไปยัง TERMINAL BOX ของเครื่องยนต์เครื่องละ 13 เส้น ใช้สายไฟ THW

ขนาด 2.5 SQ. mm. 8เส้น และขนาด 6 SQ. mm. 5 เส้น

3. ติดตั้ง BATTERY พร้อมเดินสายBATTERY ขนาด 70 SQ. mm. (B.GRIMM SUPPLY)

4. เดินท่อ LINE COOLING ของเครื่องยนต์

5. เดินไฟ SUPPLY 220 VOLTS เข้าตู้ CONTROL FIRE PUMP สายไฟขนาด THW4 SQ. mm. (2 เส้น) และ

GROUND THW 2.5 SQ. mm. (1 เส้น)

6. เดินท่อน้ำมันดีเซล จากถังน้ำมันมาเข้าตรงFUEL FILTER หรือ FEED PUMP ของเครื่องยนต์และท่อน้ำมัน

ไหลกลับของเครื่องยนต์เดินท่อกลับไปยังถังน้ำมัน

 

FIRE PUMP MOTOR

1. การเดิน LINE PRESSURE CONTROL เช่นเดียวกับ FIRE PUMP ENGINE

2. เดินไฟฟ้า SUPPLY 380 VOLTS เข้าตู้ CONTROL และเดินสายไฟจากตู้CONTROL ไปยัง TERMINAL

BOX ของมอเตอร์

 

JOCKEY PUMP

1. เดิน LINE PRESSURE CONTROL เช่นเดียวกับ FIRE PUMP ENGINE

2. เดินไฟฟ้า SUPPLY 380 VOLTS เข้าตู้ CONTROL และเดินสายไฟจากตู้CONTROL ไปยัง TERMINAL

BOX ของมอเตอร์

หมายเหตุ

1. เติมน้ำมันดีเซลใส่ถังน้ำมันให้เต็มทุกใบ

2. เติมน้ำมันเครื่องเบอร์ SAE 40 W ให้เต็มโดยดูที่แท่งวัดน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์

3. เติมน้ำในถังเก็บน้ำให้เพียงพอในการทดสอบเดินเครื่องFIRE PUMP และ JOCKEY PUMP

4. การเดินท่อทางดูดของปั๊ม ระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำจะต้องอยู่สูงกว่าเรือนสูบน้ำ (POSITIVE SUCTION)

     4.1ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 4 ได้ เนื่องจากระดับน้ำในถังสูบอยู่ต่ำกว่าเรือนเครื่องสูบน้ำ

NEGATIVE SUCTION แนะนำให้ใช้เครื่องสูบน้ำชนิด VERTICAL TURBINE PUMP ถ้าจำเป็นต้องใช้

HORIZONTAL SPLIT CASE จริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสูบน้ำ พร้อมที่จะส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงได้

ตลอดเวลา ควรจะติดตั้ง PRIMINGTANK เข้าทางด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันสาเหตุเนื่องจาก

FOOT VALVE รั่วซึม (PRIMING TANK มีแรงดันไม่เกิน 5-10 PSI)