พากลุ่มลูกค้าเที่ยวประเทศลาว


บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทริปชวนลูกค้าในส่วนโครงการบ้านจัดสรรและกลุ่มผู้ซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ Siemens โดยคุณ จิระพล ชอบผลธรรม(เสื้อสีเหลือง) ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดการเดินทางทั่วปากเซซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศลาว